.

'והתהלכתי בתוככם' - שיחות שבת

מעגל חיינו חורז ימי מעשה ומקראי קודש,

זמנים רוחשי פעילות ומועדים של רוח ונשמה,

עיתים של נטיעה ויצירה ועיתים של עונג ושמחה.

אך אינו דומה שאון בית המדרש בלימודו להמיית הלב בניגוני השבת ובתפילותיה.

יש צלילה בעומקן של סוגיות בשיעורים ובסדרים של ששה ימים,

ויש אוזן מקשיבה ולב שומע לשפתה של שבת המלכה.

(מתוך ההקדמה לספר)

 

במהלך כמעט שלושה עשורים זוכים תלמידי ישיבת ההסדר בירוחם לשמוע בצימאון את שיחות השבת של ראש הישיבה הרב אליהו בלומנצויג. הקשבה עדינה לפסוקי התורה והתבוננות במדרשי חז"ל ובמאמרי חסידות נשזרים יחדיו כדי לתאר את קו האופק שבו שמים וארץ נושקים זה לזה.

כמו בפעימות ליבו החי של האדם, והתהלכתי בתוככם מקיים תנועה של רצוא ושוב בין הקצוות המנוגדים של החתירה אל גובהי מרום ושל החזרה אל נפש האדם ונפתולי הקיום האנושי בעולם. שיחות אלו מבקשות לגעת במאפייניו של המפגש שבין האמת האלוקית ובין הופעתה של השכינה בעולמנו, בין התביעה לשלמות ובין דרכי המימוש שלה על פני האדם והאדמה, ולחשוף את הקשרים העמוקים שמחברים ביניהם.

מתוך השיחות הולך ונבנה בניין אמוני, שמפגיש אותנו עם טוב ה', השגחתו ותורתו, ועם האתגר הגדול שהוא מניח לפנינו, בחייו של עם ישראל. 

לקבלת קובץ לדוגמא עם שיחות לשבתות הקרובות הרשמו כאן:

 הקובץ מכיל שיחות לשבת פרשת וישלח, וישב ומקץ וישלח במייל חוזר לאחר ההרשמה

מחזור בישיבה

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.